• Η κατασκευή του αεροσκάφους ολοκληρώθηκε

  • Η κατασκευή του συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας και C-ITS ολοκληρώθηκε

  • Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία μια δοκιμαστική πτήση

  • Ολοκληρώθηκε η δοκιμή ενσωμάτωσης των συστημάτων επικοινωνίας και παρακολούθησης των οχημάτων