Στόχος του έργου είναι η κατασκευή ενός καινοτόμου UAS με σκοπό την παρακολούθηση και διαχείριση της κυκλοφορίας και της κατάστασης του οδικού δικτύου. Το UAS θα είναι εξοπλισμένο με RSU και θα επικοινωνεί απευθείας με τα οχήματα που είναι εντός εμβέλειας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Το πρωτότυπο UAS θα καλύπτει ένα μικρό τμήμα του αυτοκινητόδρομου της Εγνατία οδού, ενώ η κατασκευή ενός μικρού στόλου θα μπορεί να καλύψει όλο το δίκτυο των ελληνικών αυτοκινητοδρόμων παρέχοντας υπηρεσίες ITS με χαμηλό συγκριτικά κόστος υποδομών.

 

Οι καινοτομίες του έργου είναι:

  • Κατασκευή ενός νέου εξοπλισμένου UAV (Unmanned Aerial Vehicle- Μη Επανδρωμένο Αερόχημα) που ικανοποιεί τις απαιτήσεις της εφαρμογής C- ITS του έργου.
  • Κατασκευή RSU για χρήση σε UAV και άνωθεν επικοινωνία με τα οχήματα.
  • Δημιουργία λογισμικού εντοπισμού οχημάτων με οπτική και θερμική κάμερα ή ραντάρ.
  • Πλοήγηση του UAV με χρήση του οδικού δικτύου.
  • Δημιουργία λογισμικού εντοπισμού συμβάντων στον αυτοκινητόδρομο, αξιολόγησης της κατάστασης και λήψης αποφάσεων.