Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Ιωάννης Συμεωνίδης

+30.2310.498.482

ioannis.sym@certh.gr